Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Văn Kịp
Thứ tư, 7/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 2352

CÔNG TRÌNH THANH NIÊN THƯ VIỆN DI ĐỘNG TRONG NHÀ TRƯỜNG TẠO SÂN CHƠI CHO HỌC SINH TRONG GIỜ RA CHƠI.

CÔNG TRÌNH THANH NIÊN THƯ VIỆN DI ĐỘNG TRONG NHÀ TRƯỜNG TẠO SÂN CHƠI CHO HỌC SINH TRONG GIỜ RA CHƠI.

HÌNH ẢNH THƯ VIỆN DI ĐỘNG TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN KỊP

  

 

Tác giả: NVK

163