Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Văn Kịp
Thứ sáu, 29/1/2021, 8:6
Lượt đọc: 2413

CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHẨM CHẤT HỌC SINH VÀ HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHẨM CHẤT HỌC SINH VÀ HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

Tác giả: TH Nguyễn Văn Kịp
Nguồn tin: TH Nguyễn Văn Kịp

163