Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Văn Kịp

Hiệu trưởng

Ngô Đình Ân
Ngô Đình Ân

Điện thoại riêng: 0898479129

Phó Hiệu trưởng

Hoàng Minh Thuận
Hoàng Minh Thuận

Ngày sinh: 22/4/1980

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Nghệ An

Trình độ :12/12

Email liên lạc: cdcsnvk@gmail.com

Vũ Thị Thanh Tâm
Vũ Thị Thanh Tâm

Ngày sinh: 23/9/1975

Dân tộc: Kinh

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng