Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Văn Kịp
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 19/8/2015
Lượt đọc: 1901

Kế hoạch và mẫu đăng ký tự học bdtx. năm học 2015-2016

Số/Ký hiệu: ____/KH-NVK
Ngày ban hành: 19/8/2015
Ngày có hiệu lực: 21/8/2015
Người ký: Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Kế hoạch BDTX
File đính kèm:
Nội dung:

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Năm học 2015 - 2016

 

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học;

Căn cứ công văn số 2012/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm 2015;

Căn cứ văn bản số 1945/KH-GDĐT-TC ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn triển khai bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2015-2016.

Căn cứ văn bản số 757/KH-GDĐT-TC ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2015-2016.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Kịp ban hành Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên năm học 2015-2016 như sau:

164