Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Văn Kịp
Thứ ba, 24/5/2016, 0:0
Lượt đọc: 1269

THÔNG BÁO Về việc thực hiện hồ sơ lớp 5 lên lớp 6

Toàn bộ hồ sơ lớp 5 nhà trường sẽ chuyển sang các trường lớp 6 theo phân tuyến của Phòng giáo dục.

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện hồ sơ lớp 5 lên lớp 6

 

- Toàn bộ hồ sơ lớp 5 nhà trường sẽ chuyển sang các trường lớp 6 theo phân tuyến của Phòng giáo dục.

- Ngày 28/6/2016 PHHS vào trường xem danh sách HS vào lớp 6, sau đó đến trường THCS xem danh sách và đăng kí nhập học cho HS. (Từ 1/7 đến 16 giờ ngày 12/7/2016 là hết hạn đăng ký nhập học tại trường THCS).

- HS trường Nguyễn Văn Kịp được phân tuyến vào 2 trường, theo chỉ tiêu như sau:

    1. Vào trường Trường Chinh     : 252  HS

    2.Vào trường Hoàng Hoa Thám:50 HS ( TCTA)

                       

                              Tân Bình, ngày 23 tháng 5  năm 2016

                                                  HIỆU TRƯỞNG

                          Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà

Tác giả: admin
Nguồn tin: Bộ phận chuyên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88