Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Văn Kịp
Thứ sáu, 19/2/2016, 0:0
Lượt đọc: 1081

THÔNG BÁO V/v thực hiện hồ sơ sáng kiến kinh nghiệm

- Căn cứ văn bản số 111/GDĐT-TĐ về việc hướng dẫn thực hiện sáng kiến kinh nghiệm của Hội đồng Thi đua Ngành Giáo dục năm học 2015-2016. - Để thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Phòng Giáo dục, Ban Giám hiệu trường thông báo đến quý thầy cô đã đăng kí đề tài sáng kiến kinh nghiệm, năm học 2015-2016 các nội dung sau: + Nộp sáng kiến kinh nghiệm theo đúng đề tài đã đăng kí đầu năm (hạn chót thứ năm, ngày 24/02/2016). + Nộp bảng tóm tắt sáng kiến kinh nghiệm theo mẫu sau (hạn chót thứ hai, ngày 21/02/2016)

Tác giả: admin
Nguồn tin: Chuyên môn

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88