Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Văn Kịp
Thứ hai, 18/3/2019, 0:0
Lượt đọc: 2618

Kế hoạch giảng dạy kĩ năng sống Năm học 2018-2019

Rèn kỹ năng sống cho học sinh, tác động tốt đến việc hình thành nhân cách của học sinh. Giúp học sinh phát triển toàn diện trở thành những người công dân tốt phù hợp với quá trình phát triển của xã hội hiện nay. Tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành, phát triển năng lực học sinh. Nâng cao giá trị đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục kỹ năng sống.

I . THỜI GIAN THỰC HIỆN

          Từ ngày 15//01/2019 đến tháng 05/2019. Thời lượng:  1 tiết/tuần.

          Thực học từ 15 giờ 50 phút đến 16 giờ 30 phút vào ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần (Bắt đầu từ ngày thứ ba 15/01/2019; Thứ năm 17/01/2019).

II . LỊCH HỌC – PHÒNG HỌC:

LỚP

SĨ SỐ

PHÒNG HỌC

GHI CHÚ

THỨ BA

THỨ NĂM

2/1

45

 

P. 25

 

2/2

48

 

P. 14

 

3/1

42

P. 22

 

 

3/2

45

P. 23

 

 

4/1

37

 

P. 17

 

4/2

31

 

P. 16

 

4/5

30

 

P. 26

 

4/3 + 4/4

20 + 28 = 48

 

P. 27

 

5/1 + 5/4

20 + 26 = 45

P. 21

 

 

5/2

44

P. 20

 

 

5/3

33

P. 19

 

 

5/5

33

P. 18

 

 

 

Tải tập tin đính kèm.


Tác giả: NVK
Nguồn tin: Chuyên môn

Tin cùng chuyên mục

163