Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Văn Kịp
Thứ ba, 18/11/2014, 0:0
Lượt đọc: 2726

Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường 14-15

Kết quả hội thi giáo viên chào mừng ngày 20/11/2015

        UBND QUẬN TÂN BÌNH                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN KỊP                             Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÁC HỘI THI CẤP TRƯỜNG

CHÀO MỪNG 20/11

Năm học 2014 - 2015

1.   Hội thi giáo viên giỏi

a)     LÝ THUYẾT

STT

HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN

GIẢI

GHI CHÚ

1

Đỗ Thị  Hồng Phúc

Nhất

 

2

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Nhì

 

3

Nguyễn Hồng Nga

Ba

 

4

Đặng Thị Hiệp

Khuyến khích

 

5

Đinh Thị Duyên

Khuyến khích

 

6

Bùi Thị Thu Hà

Khuyến khích

 

7

Võ Thị Xuân Hương

Khuyến khích

 

8

Đặng Thị Hải

Khuyến khích

 

 

  b)  THỰC HÀNH

 

STT

HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN

GIẢI

GHI CHÚ

1

Vũ Thị Thanh Tâm

Nhất

 

2

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Nhất

 

3

Nguyễn Thị Thanh Trang

Nhất

 

4

Đặng Thị Hiệp

Khuyến khích

 

5

Đặng Thị Út Minh

Khuyến khích

 

6

Nguyễn Thị Thu Hằng

Khuyến khích

 

7

Đỗ Thị Hồng Phúc

Khuyến khích

 

8

Võ Thị Hoàng Oanh

Công nhận tiết Tốt

 

9

Nguyễn Thị Minh Sang

Công nhận tiết Tốt

 

10

Bùi Thị Khuê Tâm

Công nhận tiết Tốt

 

11

Trương Thị Thu Trang

Công nhận tiết Tốt

 

12

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Công nhận tiết Tốt

 

13

Trịnh Thị Thiện

Công nhận tiết Tốt

 

14

Nguyễn Hồng Nga

Công nhận tiết Tốt

 

15

Bùi Thị Thu Hà

Công nhận tiết Tốt

 

16

Bùi Thị Lan Phi

Công nhận tiết Tốt

 

17

Ngô Thị Hải Yến

Công nhận tiết Tốt

 

18

Hoàng Minh Thuận

Công nhận tiết Tốt

 

19

Nguyễn Thị Diệu Trang

Công nhận tiết Tốt

 

20

Trần Thị Bích Thảo

Công nhận tiết Tốt

 

 

2.   Hội thi trang trí lớp theo tinh thần VNEN:

 

STT

HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN

LỚP CN

GIẢI

GHI CHÚ

1

Đỗ Thị Hồng Phúc

3/1

Nhất

 

2

Nguyễn Thị Tuyết Minh

2/2

Nhì

 

3

Mai Thị Kim Liên

1/5

Nhì

 

4

Đặng Thị Hiệp

1/2

Khuyến khích

 

5

Bùi Thị Khuê Tâm

1/6

Khuyến khích

 

6

Nguyễn Thị Thanh Trang

1/9

Khuyến khích

 

7

Võ Trần Ngọc Trâm

2/1

Khuyến khích

 

8

Vũ Thị Thanh Tâm

3/2

Khuyến khích

 

9

Đặng Tuyết Vân

3/3

Khuyến khích

 

10

Bùi Thị Thu Hà

5/1

Khuyến khích

 

                                                           

                                                                 Tân Bình, ngày 18 tháng 11 năm 2014          

                                                                      HIỆU TRƯỞNG

164