Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Văn Kịp
Thứ ba, 18/11/2014, 0:0
Lượt đọc: 2598

Kết quả học sinh tham gia hội thi chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 2014 -2015

Kết quả học sinh tham gia các hoạt động phong trào cấp trường ngày 20/11

        UBND QUẬN TÂN BÌNH                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN KỊP                             Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                  TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÁC HỘI THI CẤP TRƯỜNG

   CỦA HỌC SINH CHÀO MỪNG 20/11

Năm học 2014 - 2015

1.      Hội thi: “Kể chuyện theo sách”

STT

LỚP

GIẢI

GHI CHÚ

1

Một 2

Ba

 

2

Năm 6

Ba

 

3

Một 4

Khuyến khích

 

4

Hai 8

Khuyến khích

 

5

Năm 5

Khuyến Khích

 

 

2.      Hội thi “Vẽ tranh:

KHỐI

HỌ VÀ TÊN

 HỌC SINH

LỚP

GIẢI

GHI CHÚ

1

Mai Trần Long

1/4

Nhất

 

Lê Ngọc Uyên Nhi

1/2

Nhì

 

Lê Khiết Tâm

1/2

Ba

 

2

Khánh Thi

2/3

Nhất

 

Nguyễn Quốc Vinh

2/3

Nhì

 

Nguyễn Kiều Minh Anh

2/1

Ba

 

3

Lê Quốc Hưng

3/9

Nhất

 

Nguyễn Minh Đăng

3/6

Nhì

 

Huỳnh Thanh Trúc

3/9

Ba

 

4

Đặng Hoàng Nhi

4/6

Nhất

 

Lê Đình Anh Đức

4/4

Nhì

 

Trần Ngọc Minh Châu

4/1

Ba

 

5

Trần Nguyễn Hương Giang

5/4

Nhất

 

Hồ Nguyễn Tâm Anh

5/1

Nhì

 

Nguyễn Đào Nhật Vy

5/5

Ba

 

 

3.      Hội thi kéo co:

KHỐI

LỚP

GIẢI

GHI CHÚ

1

1/1

Nhất

 

1/2

Nhì

 

1/9

Ba

 

2

2/1

Nhất

 

2/3

Nhì

 

2/7

Ba

 

3

3/8

Nhất

 

3/9

Nhì

 

3/1

Ba

 

4

4/5

Nhất

 

4/3

Nhì

 

4/1

Ba

 

5

5/1

Nhất

 

5/5

Nhì

 

5/4

Ba

 

 

4.      Hội thi tiếp sức:

KHỐI

LỚP

GIẢI

 

1

1/3

Nhất

 

1/2

Nhì

 

1/9

Ba

 

2

2/1

Nhất

 

2/2

Nhì

 

2/6

Ba

 

3

3/3

Nhất

 

3/1

Nhì

 

3/5

Ba

 

4

4/2

Nhất

 

4/1

Nhì

 

4/3

Ba

 

5

5/3

Nhất

 

5/6

Nhì

 

5/2

Ba

 

 

5.      Hội thi tin học:

KHỐI

HỌ VÀ TÊN

 HỌC SINH

LỚP

GIẢI

GHI CHÚ

3

Hoàng Thiện Duyên

3/2

Nhất

 

Mai Quỳnh

3/1

Nhì

 

Nguyễn Trần Anh Thư

3/2

Ba

 

4

Hoàng Khả Ân

4/1

Nhất

 

Nguyễn Hà Minh Anh

4/1

Nhì

 

Nguyễn Thị Tú Nhi

4/2

Ba

 

5

Bùi Hồng Khải

5/1

Nhất

 

Đoàn Anh Tuấn

5/1

Nhì

 

Nguyễn Kiều Kim Ngân

5/1

Ba

 

 

6.      Hội thi văn nghệ:

LỚP

GIẢI

GHI CHÚ

Bốn 4

Nhất

 

Một 1

Nhì

 

Ba 2

Ba

 

Hai 6

Ba

 

Một 2

Ba

 

Năm 6

Khuyến Khích

 

Một 1 - TCTA

Khuyến Khích

 

Bốn 1

Khuyến Khích

 

Một 4

Khuyến Khích

 

                                                               Tân Bình, ngày 18 tháng 11 năm 2014     

                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

163