Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Văn Kịp
Thứ ba, 3/1/2017, 0:0
Lượt đọc: 2534

Kết quả học sinh thi viết chữ đẹp cấp trường Năm học 2016-2017

I. CÁ NHÂN:
STT HỌ VÀ TÊN LỚP ĐẠT GIẢI GHI CHÚ
1 Huỳnh Thị Anh Thơ 1/3 1
2 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 1/2 2
3 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi 1/1 3
4 Tô Phú Thịnh 1/3 KK
5 Trần Đặng Anh Khoa 1/3 KK
6 Nguyễn Thị Yến Trang 2/6 1
7 Lê Ngọc Thanh Hà 2/1 2
8 Huỳnh Quốc Minh 2/6 3
9 Nguyễn Ngọc Tâm An 2/6 KK
10 Trần Việt Hoàng Linh 2/3 KK
11 Nguyễn Hữu Minh Khuê 3/9 1
12 Phạm Dương Khánh Linh 3/1 2
13 Lê Phương Uyên 3/1 3
14 Lô Nguyễn Thanh Thảo 3/6 KK
15 Trần Thị Ái Vy 3/8 KK
16 Trần Khánh Vân 4/7 1
17 Phạm Đức Thành Công 4/1 2
18 Nguyễn Thị Linh Chi 4/1 3
19 Lưu Mai Phương 4/1 KK
20 Phan Đặng Như Quỳnh 4/8 KK
21 Lê Thanh Ngân 5/2 1
22 Cao Ngọc Yến Giang 5/4 2
23 Trần Ngọc Ánh 5/2 3
24 Nguyễn Trần Anh Thư 5/2 KK
25 Nguyễn Hoàng My 5/1 KK
II. TẬP THỂ: 5/1, 5/2, 4/8, 3/9, 1/4
Tác giả: Admin
Nguồn tin: Chuyên môn

163