Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Văn Kịp
Chủ nhật, 5/9/2021, 10:3
Lượt đọc: 2301

BÀI GIẢNG TRỰC TRUYẾN TUẦN 1 KHỐI 5 NĂM HỌC 2021 - 2022

BÀI GIẢNG TRỰC TRUYẾN TUẦN 1 KHỐI 5 NĂM HỌC 2021 - 2022

TUẦN 1 KHỐI 5

     NĂM HỌC 2021-2022

  MÔN TOÁN TIẾT 1

TIẾT 2

TIẾT 3

TIẾT 4

TIẾT 5

 

TẬP ĐỌC TIẾT 1

 

TẬP ĐỌC TIẾT 2

LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 1

TIẾT 2

 

KỂ CHUYỆN

 

KHOA HỌC TUẦN 1 TIẾT 1

TUẦN 1 TIẾT 2

KHOA HỌC TUẦN 2 TIẾT 1

TUẦN 2 TIẾT 2

 

LỊCH SỬ TUẦN 1

TUẦN 2

ĐỊA LÍ TUẦN 1

ĐỊA LÍ TUẦN 2

ĐẠO ĐỨC TUẦN 2

KĨ THUẬT TUẦN 2

 

MÔN MĨ THUẬT

 

MÔN ÂM NHẠC

MÔN THỂ DỤC

 

Tác giả: admin
Nguồn tin: TH Nguyễn Văn Kịp

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88