Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Văn Kịp
Cập nhật : 10:58 Thứ tư, 4/3/2015
Lượt đọc: 1721

04/2015 Nghị định thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính sự nghiệp

Số/Ký hiệu: 04/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 9/1/2015
Ngày có hiệu lực: 25/2/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Nghị định này quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị) bao gồm: dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn
File đính kèm:
File thứ 1: 04_2015_ND-CP_Th.hiendanchu_Dvisunghiep (1).doc
Nội dung:

163