Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Văn Kịp
Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 7/11/2017
Lượt đọc: 1761

Bãi bỏ Quyết định 05/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2016 về trợ cấp giảng dạy cho giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật.

Số/Ký hiệu: 45/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/8/2017
Ngày có hiệu lực: 1/11/2017
Người ký: PCT. UBNDTP Huỳnh Cách Mạng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Về việc bãi bỏ Quyết định 05/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2016 về trợ cấp giảng dạy cho giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật.
File đính kèm:
File thứ 1: 45-_bai_bo_vb_05_-_hoa_nhap_711201717.pdf
Nội dung:
Xem Quyết định đính kèm.

164