Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Văn Kịp
Thứ ba, 26/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 5433

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018

Thời khóa biểu các lớp năm học 2017-2018

THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018 THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018
GVCN: Võ Thị Hoàng Oanh - LỚP MỘT 1 GVCN: Đặng Thị Hiệp - LỚP MỘT 2
Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
7g30 - 8g10 1 Chào cờ Anh văn Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 7g30 - 8g10 1 Chào cờ Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
8g15 - 8g55 2 Toán Anh văn Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 8g15 - 8g55 2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
8g55 - 9g15 RA CHƠI 8g55 - 9g15 RA CHƠI
9g20 - 10g00 3 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Anh văn Âm nhạc 9g20 - 10g00 3 Tiếng Việt Anh văn Anh văn Toán Anh văn
10g5 - 10g45 4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Anh văn Toán 10g5 - 10g45 4 Tiếng Việt Anh văn Anh văn Đạo đức Anh văn
10g50 - 11g30 5 10g50 - 11g30 5
12g30 - 13g10 1 12g30 - 13g10 1
13g15 - 13g55 2 Anh văn Ôn Tin học Thể dục Thủ công 13g15 - 13g55 2 TNXH Toán Mĩ thuật Âm nhạc Toán
14g00 - 14g40 3 Anh văn Tin học Anh văn Toán Ôn 14g00 - 14g40 3 Ôn Thủ công Tin học Anh văn Ôn
14g40 - 15g00 RA CHƠI 14g40 - 15g00 RA CHƠI
15g5 - 15g45 4 Mĩ thuật Đạo đức Anh văn Ôn SHTT 15g5 - 15g45 4 Ôn Tin học Thể dục Anh văn SHTT
15g50 - 16g30 5 15g50 - 16g30 5
THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018 THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018
GVCN: Đặng Thị Út Minh - LỚP MỘT 3 GVCN: Hà Thị Thanh Quỳnh - LỚP MỘT 4
Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
7g30 - 8g10 1 Chào cờ Toán Toán Toán Tiếng Việt 7g30 - 8g10 1 Chào cờ Mĩ thuật Anh văn Tiếng Việt Toán
8g15 - 8g55 2 Toán Thể dục Anh văn Anh văn Tiếng Việt 8g15 - 8g55 2 Toán Âm nhạc Toán Tiếng Việt Anh văn
8g55 - 9g15 RA CHƠI 8g55 - 9g15 RA CHƠI
9g20 - 10g00 3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật 9g20 - 10g00 3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt
10g5 - 10g45 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Đạo đức 10g5 - 10g45 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục Tiếng Việt
10g50 - 11g30 5 TNXH Tiếng Việt Thủ công Ôn SHTT 10g50 - 11g30 5 Ôn Đạo đức TNXH Thủ công SHTT
THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018 THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018
GVCN: Nguyễn Thị Thanh Trang - LỚP MỘT 5 GVCN: Trịnh Phương Hằng - LỚP MỘT 6
Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
7g30 - 8g10 1 Chào cờ Toán Tiếng Việt Anh văn Anh văn 7g30 - 8g10 1 Chào cờ Anh văn Toán Tiếng Việt Tiếng Việt
8g15 - 8g55 2 Đạo đức Âm nhạc Tiếng Việt Toán Toán 8g15 - 8g55 2 Toán Toán Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt
8g55 - 9g15 RA CHƠI 8g55 - 9g15 RA CHƠI
9g20 - 10g00 3 Tiếng Việt Thể dục Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt 9g20 - 10g00 3 Tiếng Việt Thể dục Mĩ thuật Toán Ôn
10g5 - 10g45 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 10g5 - 10g45 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Anh văn Thủ công
10g50 - 11g30 5 Ôn Tiếng Việt TNXH Thủ công SHTT 10g50 - 11g30 5 TNXH Tiếng Việt Tiếng Việt Đạo đức SHTT
THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018 THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018
GVCN: Mai Thị Kim Liên - LỚP MỘT 7 GVCN: Trần Thị Vân - LỚP MỘT 8
Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
7g30 - 8g10 1 Chào cờ Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục 7g30 - 8g10 1 Chào cờ Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Anh văn
8g15 - 8g55 2 Toán Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 8g15 - 8g55 2 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Toán
8g55 - 9g15 RA CHƠI 8g55 - 9g15 RA CHƠI
9g20 - 10g00 3 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán Tiếng Việt 9g20 - 10g00 3 Tiếng Việt Âm nhạc Anh văn Thể dục Tiếng Việt
10g5 - 10g45 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật TNXH Tiếng Việt 10g5 - 10g45 4 Tiếng Việt Tiếng Việt Thủ công Toán Tiếng Việt
10g50 - 11g30 5 Ôn Anh văn Thủ công Anh văn SHTT 10g50 - 11g30 5 Đạo đức Tiếng Việt Ôn TNXH SHTT
THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018 THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018
GVCN: Nguyễn Thị Thu Hằng - LỚP HAI 1 GVCN: Nguyễn Thị Thanh Tuyền - LỚP HAI 2
Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
7g30 - 8g10 1 Chào cờ Thể dục Anh văn Tin học TLV 7g30 - 8g10 1 Chào cờ Chính tả Thể dục Chính tả TLV
8g15 - 8g55 2 Tập đọc Chính tả Anh văn Chính tả Tập viết 8g15 - 8g55 2 Toán Toán Tập đọc Toán Thể dục
8g55 - 9g15 RA CHƠI 8g55 - 9g15 RA CHƠI
9g20 - 10g00 3 Tập đọc Kể chuyện Tập đọc Toán Toán 9g20 - 10g00 3 Tập đọc Kể chuyện LTVC Toán
10g5 - 10g45 4 Toán Toán Toán TNXH Thủ công 10g5 - 10g45 4 Tập đọc Ôn Toán Tin học Thủ công
10g50 - 11g30 5 10g50 - 11g30 5
12g30 - 13g10 1 12g30 - 13g10 1
13g15 - 13g55 2 Anh văn Đạo đức LTVC Anh văn Tin học 13g15 - 13g55 2 Tập viết Mĩ thuật Anh văn Anh văn Ôn
14g00 - 14g40 3 Anh văn Anh văn Mĩ thuật Anh văn Ôn 14g00 - 14g40 3 Ôn Anh văn Âm nhạc TNXH Ôn
14g40 - 15g00 RA CHƠI 14g40 - 15g00 RA CHƠI
15g5 - 15g45 4 Âm nhạc Anh văn Ôn tập Thể dục SHTT 15g5 - 15g45 4 Ôn Anh văn Tin học Ôn SHTT
15g50 - 16g30 5 15g50 - 16g30 5
THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018 THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018
GVCN: Võ Trần Ngọc Trâm - LỚP HAI 3 GVCN: Dương Thị Ngoan - LỚP HAI 4
Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
12g30 - 13g10 1 Tập đọc Chính tả Tập đọc Thể dục Mĩ thuật 12g30 - 13g10 1 Tập đọc Chính tả Tập đọc Chính tả TLV
13g15 - 13g55 2 Tập đọc Kể Chuyện Toán Chính tả TLV 13g15 - 13g55 2 Tập đọc Anh văn Thể dục Đạo đức Tập viết
14g00 - 14g40 3 Toán Âm nhạc LTVC Toán Tập viết 14g00 - 14g40 3 Mĩ thuật Kể chuyện Toán Thể dục Thủ công
14g40 - 15g00 RA CHƠI 14g40 - 15g00 RA CHƠI
15g5 - 15g45 4 Anh văn Toán Anh văn TNXH Toán 15g5 - 15g45 4 Toán Toán LTVC Anh văn Toán
15g50 - 16g30 5 Chào cờ Thể dục Đạo đức Thủ công SHTT 15g50 - 16g30 5 Chào cờ TNXH Âm nhạc Toán SHTT
THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018 THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018
GVCN: Trịnh Thị Hạnh - LỚP HAI 5 GVCN: - LỚP HAI
Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
12g30 - 13g10 1 Tập đọc Chính tả Thể dục Chính tả Thể dục 12g30 - 13g10 1
13g15 - 13g55 2 Tập đọc Âm nhạc Tập đọc Toán TLV 13g15 - 13g55 2
14g00 - 14g40 3 Toán Toán LTVC Đạo đức Toán 14g00 - 14g40 3
14g40 - 15g00 RA CHƠI 14g40 - 15g00 RA CHƠI
15g5 - 15g45 4 Tập viết Anh văn Mĩ thuật Anh văn TNXH 15g5 - 15g45 4
15g50 - 16g30 5 Chào cờ Thủ công Toán Kể chuyện SHTT 15g50 - 16g30 5 Chào cờ SHTT
THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018 THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018
GVCN: Đỗ Thị Hồng Phúc - LỚP BA 1 GVCN: Nguyễn Trọng Ngọc Minh Vân - LỚP BA2
Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
7g30 - 8g10 1 Chào cờ Anh văn Tập đọc Chính tả Mĩ thuật 7g30 - 8g10 1 Chào cờ Toán Anh văn Anh văn TLV
8g15 - 8g55 2 Tin học Anh văn Toán Toán Tập viết 8g15 - 8g55 2 Tập đọc Thể dục Anh văn Anh văn Âm nhạc
8g55 - 9g15 RA CHƠI 8g55 - 9g15 RA CHƠI
9g20 - 10g00 3 Tập đọc Tin học Anh văn TNXH Anh văn 9g20 - 10g00 3 Kể chuyện Chính tả Tập đọc Chính tả Toán
10g5 - 10g45 4 Kể chuyện Toán Anh văn Ôn Anh văn 10g5 - 10g45 4 Toán TNXH Toán Toán Tập viết
10g50 - 11g30 5 10g50 - 11g30 5
12g30 - 13g10 1 12g30 - 13g10 1
13g15 - 13g55 2 Toán Thể dục LTVC Thể dục TLV 13g15 - 13g55 2 Anh văn Anh văn LTVC TNXH Đạo đức
14g00 - 14g40 3 Đạo đức Chính tả Thủ công Anh văn Toán 14g00 - 14g40 3 Anh văn Anh văn Thủ công Thể dục SHTT
14g40 - 15g00 RA CHƠI 14g40 - 15g00 RA CHƠI
15g5 - 15g45 4 Âm nhạc TNXH Ôn Anh văn SHTT 15g5 - 15g45 4 Tin học Mĩ thuật Ôn Ôn Tin học
15g50 - 16g30 5 15g50 - 16g30 5
THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018 THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018
GVCN: Đặng Tuyết Vân - LỚP BA 3 GVCN: Nguyễn An Dân - LỚP BA 4
Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
7g30 - 8g10 1 Chào cờ Chính tả Tập đọc Chính tả Anh văn 7g30 - 8g10 1 Chào cờ Anh văn Tập đọc Toán Anh văn
8g15 - 8g55 2 Toán Toán LTVC Toán Anh văn 8g15 - 8g55 2 Tập đọc Anh văn Toán Chính tả Anh văn
8g55 - 9g15 RA CHƠI 8g55 - 9g15 RA CHƠI
9g20 - 10g00 3 Tin học Anh văn Toán Anh văn Tin học 9g20 - 10g00 3 Toán Mĩ thuật Anh văn Thủ công TLV
10g5 - 10g45 4 Tập đọc Anh văn Thủ công Anh văn TLV 10g5 - 10g45 4 Tin học Tin học Anh văn TNXH Toán
10g50 - 11g30 5 10g50 - 11g30 5
12g30 - 13g10 1 12g30 - 13g10 1
13g15 - 13g55 2 Kể chuyện TNXH Mĩ thuật Âm nhạc Thể dục 13g15 - 13g55 2 Kể chuyện Toán Thể dục Anh văn Tập viết
14g00 - 14g40 3 Đạo đức Thể dục Anh văn Tập viết Toán 14g00 - 14g40 3 Đạo đức Chính tả LTVC Anh văn Thể dục
14g40 - 15g00 RA CHƠI 14g40 - 15g00 RA CHƠI
15g5 - 15g45 4 Ôn Ôn tập Anh văn TNXH SHTT 15g5 - 15g45 4 Ôn TNXH Ôn Âm nhạc SHTT
15g50 - 16g30 5 15g50 - 16g30 5
THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018
GVCN: Bùi Thị Khuê Tâm - LỚP BA 5
Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
7g30 - 8g10 1 Chào cờ Chính tả Tập đọc Chính tả Thể dục
8g15 - 8g55 2 Toán Toán Tập viết Toán TLV
8g55 - 9g15 RA CHƠI
9g20 - 10g00 3 Tập đọc Đạo đức TNXH Anh văn Thủ công
10g5 - 10g45 4 Kể chuyện Ôn Toán Anh văn Toán
10g50 - 11g30 5
12g30 - 13g10 1
13g15 - 13g55 2 TNXH Anh văn LTVC Mĩ thuật Ôn
14g00 - 14g40 3 Tin học Anh văn Ôn Âm nhạc Ôn
14g40 - 15g00 RA CHƠI
15g5 - 15g45 4 Ôn Thể dục Ôn Tin học SHTT
15g50 - 16g30 5
THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018 THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018
GVCN: Trương Thị Thu Trang - LỚP BA 6 GVCN: Tôn Thất Phước Hậu - LỚP BA 7
Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
12g30 - 13g10 1 Tập đọc Thể dục Tập đọc Chính tả TLV 12g30 - 13g10 1 Tập đọc Chính tả Tập đọc Chính tả Thể dục
13g15 - 13g55 2 Kể chuyện Chính tả Toán LTVC Mĩ thuật 13g15 - 13g55 2 Kể chuyện Tập viết Toán LTVC TLV
14g00 - 14g40 3 Toán Tập Viết TNXH Toán Toán 14g00 - 14g40 3 Toán Toán Mĩ thuật Toán Toán
14g40 - 15g00 RA CHƠI 14g40 - 15g00 RA CHƠI
15g5 - 15g45 4 Đạo đức Toán Âm nhạc Ôn TNXH 15g5 - 15g45 4 Thủ công Đạo đức Thể dục Âm nhạc TNXH
15g50 - 16g30 5 Chào cờ Ôn Thủ công Thể dục SHTT 15g50 - 16g30 5 Chào cờ Ôn TNXH Ôn SHTT
THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018 THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018
GVCN: Phạm Thị Tuyên - LỚP BA 8 GVCN: Nguyễn Thị Mãi - LỚP BA 9
Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
12g30 - 13g10 1 Toán Toán Âm nhạc Thể dục Toán 12g30 - 13g10 1 Tập đọc Chính tả Tập đọc Mĩ thuật TLV
13g15 - 13g55 2 Tập đọc Chính tả Toán Toán TLV 13g15 - 13g55 2 Kể chuyện Toán Toán LTVC Toán
14g00 - 14g40 3 Kể chuyện TNXH Tập đọc LTVC Mĩ thuật 14g00 - 14g40 3 Toán TNXH Thể dục Toán TNXH
14g40 - 15g00 RA CHƠI 14g40 - 15g00 RA CHƠI
15g5 - 15g45 4 Đạo đức Tập viết Thủ công Chính tả TNXH 15g5 - 15g45 4 Đạo đức Tập viết Âm nhạc Chính tả Thể dục
15g50 - 16g30 5 Chào cờ Thể dục Ôn Ôn SHTT 15g50 - 16g30 5 Chào cờ Ôn Thủ công Ôn SHTT
THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018 THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018
GVCN: Nguyễn Hồng Nga - LỚP BỐN 1 GVCN: Trần Thị Hoài Nghi - LỚP BỐN 2
Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
7g30 - 8g10 1 Chào cờ LTVC Thể dục Anh văn Anh văn 7g30 - 8g10 1 Chào cờ Thể dục Tập đọc Thể dục Toán
8g15 - 8g55 2 Tập đọc Kể chuyện Tập đọc Anh văn Anh văn 8g15 - 8g55 2 Tập đọc LTVC TLV Tin học Mĩ thuật
8g55 - 9g15 RA CHƠI 8g55 - 9g15 RA CHƠI
9g20 - 10g00 3 Toán Anh văn Toán Toán Thể dục 9g20 - 10g00 3 Toán Toán Anh văn Anh văn Anh văn
10g5 - 10g45 4 Khoa học Anh văn Kĩ thuật Địa lí TLV 10g5 - 10g45 4 Đạo đức Kể chuyện Anh văn Anh văn Anh văn
10g50 - 11g30 5 10g50 - 11g30 5
12g30 - 13g10 1 12g30 - 13g10 1
13g15 - 13g55 2 Chính tả Toán Âm nhạc LTVC Toán 13g15 - 13g55 2 Khoa học Tin học Âm nhạc Toán TLV
14g00 - 14g40 3 Mĩ thuật TLV Anh văn Tin học Ôn 14g00 - 14g40 3 Chính tả Anh văn Toán Lịch sử Khoa học
14g40 - 15g00 RA CHƠI 14g40 - 15g00 RA CHƠI
15g5 - 15g45 4 Đạo đức Lịch sử Anh văn Khoa học SHTT 15g5 - 15g45 4 Kĩ thuật Anh văn Địa lí LTVC SHTT
15g50 - 16g30 5 Tin học 15g50 - 16g30 5
THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018 THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018
GVCN: Nguyễn Thị Bích Hằng - LỚP BỐN 3 GVCN: Nguyễn Văn Cảnh - LỚP BỐN 4
Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
7g30 - 8g10 1 Chào cờ Anh văn Anh văn LTVC TLV 7g30 - 8g10 1 Chào cờ Toán Anh văn Anh văn TLV
8g15 - 8g55 2 Tập đọc Anh văn Anh văn Địa lí Tin học 8g15 - 8g55 2 Tập đọc LTVC Anh văn Anh văn Khoa học
8g55 - 9g15 RA CHƠI 8g55 - 9g15 RA CHƠI
9g20 - 10g00 3 Toán LTVC Tập đọc Toán Âm nhạc 9g20 - 10g00 3 Toán Anh văn Tin học Thể dục Anh văn
10g5 - 10g45 4 Đạo đức Kể chuyện Toán Kĩ thuật Toán 10g5 - 10g45 4 Khoa học Anh văn Tập đọc Toán Anh văn
10g50 - 11g30 5 10g50 - 11g30 5
12g30 - 13g10 1 12g30 - 13g10 1
13g15 - 13g55 2 Mĩ thuật Toán Thể dục Tin học Khoa học 13g15 - 13g55 2 Chính tả Âm nhạc Toán LTVC Toán
14g00 - 14g40 3 Anh văn Chính tả TLV Anh văn Thể dục 14g00 - 14g40 3 Kể chuyện Mĩ thuật Lịch sử Địa lí Ôn tập
14g40 - 15g00 RA CHƠI 14g40 - 15g00 RA CHƠI
15g5 - 15g45 4 Anh văn Khoa học Lịch sử Anh văn SHTT 15g5 - 15g45 4 Đạo dức Thể dục TLV Kĩ thuật SHTT
15g50 - 16g30 5 15g50 - 16g30 5 Tin học
THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018 THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018
GVCN: Nguyễn Thị Minh Sang - LỚP BỐN 5 GVCN: Võ Thị Xuân Hương - LỚP BỐN 6
Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
7g30 - 8g10 1 Chào cờ Chính tả Toán Toán TLV 12g30 - 13g10 1 Tập đọc Toán Tập đọc Toán TLV
8g15 - 8g55 2 Tập đọc Tin học Tin học Địa lí Toán 13g15 - 13g55 2 Toán LTVC Toán Kĩ thuật Toán
8g55 - 9g15 RA CHƠI 14g00 - 14g40 3 Chính tả Lịch sử Khoa học LTVC Kể chuyện
9g20 - 10g00 3 Toán Toán Tập đọc LTVC Khoa học 14g40 - 15g00 RA CHƠI
10g5 - 10g45 4 Khoa học Lịch sử TLV Đạo đức Âm nhạc 15g5 - 15g45 4 Khoa học Đạo đức Mĩ thuật Địa lí Thể dục
10g50 - 11g30 5 15g50 - 16g30 5 Chào cờ Thể dục TLV Âm nhạc SHTT
12g30 - 13g10 1
13g15 - 13g55 2 Anh văn LTVC Anh văn Kể chuyện Kể chuyện
14g00 - 14g40 3 Anh văn Thể dục Anh văn Thể dục Ôn
14g40 - 15g00 RA CHƠI
15g5 - 15g45 4 Mĩ thuật Ôn Ôn Ôn SHTT
15g50 - 16g30 5
THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018 THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018
GVCN: Vũ Thị Hiền - LỚP BỐN 7 GVCN: Trịnh Thị Thiện - LỚP BỐN 8
Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
12g30 - 13g10 1 Tập đọc LTVC Mĩ thuật LTVC TLV 12g30 - 13g10 1 Tập đọc Mĩ thuật Tập đọc Toán Toán
13g15 - 13g55 2 Toán Chính tả Tập đọc Địa lí Toán 13g15 - 13g55 2 Chính tả Thể dục LTVC Toán Kể chuyện
14g00 - 14g40 3 Âm nhạc Toán TLV Toán Kĩ thuật 14g00 - 14g40 3 Toán Thể dục Toán TLV TLV
14g40 - 15g00 RA CHƠI 14g40 - 15g00 RA CHƠI
15g5 - 15g45 4 Khoa học Thể dục Toán Khoa học Thể dục 15g5 - 15g45 4 Đạo đức Âm nhạc Lịch sử Địa lí LTVC
15g50 - 16g30 5 Chào cờ Kể chuyện Lịch sử Đạo đức SHTT 15g50 - 16g30 5 Chào cờ SHTT Khoa học Kĩ thuật Khoa học
THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018 THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018
GVCN: Trịnh Huỳnh Thu Thảo - LỚP BỐN 9 GVCN: - LỚP BỐN
Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
12g30 - 13g10 1 Tập đọc Thể dục Tập đọc Toán TLV 12g30 - 13g10 1
13g15 - 13g55 2 Chính tả LTVC TLV Thể dục Khoa học 13g15 - 13g55 2
14g00 - 14g40 3 Toán Kể chuyện Đạo đức Âm nhạc Toán 14g00 - 14g40 3
14g40 - 15g00 RA CHƠI 14g40 - 15g00 RA CHƠI
15g5 - 15g45 4 Khoa học Toán Toán LTVC Mĩ thuật 15g5 - 15g45 4
15g50 - 16g30 5 Chào cờ Lịch sử Kĩ thuật Địa lí SHTT 15g50 - 16g30 5 Chào cờ SHTT
THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018 THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018
GVCN: Bùi Thị Thu Hà - LỚP NĂM 1 GVCN: Ngô Thị Hải Yến - LỚP NĂM 2
Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
7g30 - 8g10 1 Chào cờ LTVC Tạp đọc LTVC Tin học 7g30 - 8g10 1 Chào cờ Tin học Tập đọc Anh văn Toán
8g15 - 8g55 2 Tập đọc Toán Toán Toán Anh văn 8g15 - 8g55 2 Tập đọc Anh văn Toán Anh văn TLV
8g55 - 9g15 RA CHƠI 8g55 - 9g15 RA CHƠI
9g20 - 10g00 3 Toán Anh văn TLV Anh văn Anh văn 9g20 - 10g00 3 Toán Toán Âm nhạc Tin học Anh văn
10g5 - 10g45 4 Chính tả Anh văn Tin học Anh văn Toán 10g5 - 10g45 4 Chính tả LTVC TLV Toán Anh văn
10g50 - 11g30 5 10g50 - 11g30 5
12g30 - 13g10 1 12g30 - 13g10 1
13g15 - 13g55 2 Âm nhạc Khoa học Anh văn Khoa học TLV 13g15 - 13g55 2 Khoa học Mĩ thuật Khoa học LTVC Thể dục
14g00 - 14g40 3 Lịch sử Địa lí Anh văn Mĩ thuật Thể dục 14g00 - 14g40 3 Đạo đức Anh văn Thể dục Địa lí Kể chuyện
14g40 - 15g00 RA CHƠI 14g40 - 15g00 RA CHƠI
15g5 - 15g45 4 Đạo đức Kể chuyện Thể dục Kĩ thuật SHTT 15g5 - 15g45 4 Kĩ thuật Anh văn Lịch sử Anh văn SHTT
15g50 - 16g30 5 15g50 - 16g30 5
THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018 THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018
GVCN: Đinh Thị Duyên - LỚP NĂM 3 GVCN: Nguyễn Thị Kiều Oanh - LỚP NĂM 4
Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
7g30 - 8g10 1 Chào cờ LTVC Tin học Toán Anh văn 7g30 - 8g10 1 Chào cờ Anh văn Tập đọc Anh văn TLV
8g15 - 8g55 2 Tập đọc Toán Thể dục LTVC Anh văn 8g15 - 8g55 2 Tập đọc Anh văn TLV Anh văn Toán
8g55 - 9g15 RA CHƠI 8g55 - 9g15 RA CHƠI
9g20 - 10g00 3 Chính tả Anh văn Tập đọc Anh văn TLV 9g20 - 10g00 3 Toán LTVC Toán LTVC Khoa học
10g5 - 10g45 4 Khoa học Anh văn TLV Khoa Toán 10g5 - 10g45 4 Khoa học Toán Đạo đức Toán Tin học
10g50 - 11g30 5 10g50 - 11g30 5
12g30 - 13g10 1 12g30 - 13g10 1
13g15 - 13g55 2 Toán Anh văn Toán Anh văn Thể dục 13g15 - 13g55 2 Tin học Thể dục Lịch sử Địa lí Kể chuyện
14g00 - 14g40 3 Âm nhạc Lịch sử Địa lí Anh văn Tin học 14g00 - 14g40 3 Chính tả Mĩ thuật Kĩ thuật Ôn Ôn
14g40 - 15g00 RA CHƠI 14g40 - 15g00 RA CHƠI
15g5 - 15g45 4 Đạo đức Kể chuyện Kĩ thuật Mĩ thuật SHTT 15g5 - 15g45 4 Ôn Âm nhạc Ôn Thể dục SHTT
15g50 - 16g30 5 15g50 - 16g30 5
THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018 THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018
GVCN: Bùi Thị Lan Phi - LỚP NĂM 5 GVCN: Hoàng Minh Thuận - LỚP NĂM 6
Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
7g30 - 8g10 1 Chào cờ LTVC TLV LTVC TLV 7g30 - 8g10 1 Chào cờ Thể dục Tập đọc LTVC TLV
8g15 - 8g55 2 Tập đọc Mĩ thuật Tập đọc Thể dục Âm nhạc 8g15 - 8g55 2 Tập đọc LTVC Mĩ thuật Thể đục Toán
8g55 - 9g15 RA CHƠI 8g55 - 9g15 RA CHƠI
9g20 - 10g00 3 Chính tả Toán Thể dục Toán Toán 9g20 - 10g00 3 Toán Toán Toán Toán Kể chuyện
10g5 - 10g45 4 Toán Khoa học Toán Khoa học Địa lí 10g5 - 10g45 4 Chính tả Âm nhạc TLV Địa lí Khoa học
10g50 - 11g30 5 Đạo đức Kể chuyện Lịch sử Kĩ thuật SHTT 10g50 - 11g30 5 Đạo đức Kĩ thuật Lịch sử Kĩ thuật SHTT
THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018 THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018
GVCN: Đặng Thị Hải - LỚP NĂM 7 GVCN: Nguyễn Thị Thu Nhi - LỚP NĂM 8
Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
7g30 - 8g10 1 Chào cờ LTVC Tập đọc Toán Toán 7g30 - 8g10 1 Chào cờ Toán Âm nhạc Thể dục TLV
8g15 - 8g55 2 Tập đọc Toán TLV LTVC TLV 8g15 - 8g55 2 Tập đọc Thể dục Toán Toán Khoa học
8g55 - 9g15 RA CHƠI 8g55 - 9g15 RA CHƠI
9g20 - 10g00 3 Toán Mĩ thuật Toán Khoa học Địa lí 9g20 - 10g00 3 Chính tả LTVC TLV LTVC Toán
10g5 - 10g45 4 Chính tả Khoa học Thể dục Thể dục Âm nhạc 10g5 - 10g45 4 Toán Mĩ thuật Tập đọc Địa lí Kể chuyện
10g50 - 11g30 5 Đạo đức Kể chuyện Lịch sử Kĩ thuật SHTT 10g50 - 11g30 5 Đạo đức Khoa học Lịch sử Kĩ thuật SHTT
THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018 THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2017 - 2018
GVCN: Chung Thị Thùy Trang - LỚP NĂM 9 GVCN: - LỚP NĂM
Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thời gian Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
7g30 - 8g10 1 Chào cờ LTVC Tập đọc LTVC Âm nhạc 7g30 - 8g10 1 Chào cờ
8g15 - 8g55 2 Tập đọc Toán Thể dục Toán Thể dục 8g15 - 8g55 2
8g55 - 9g15 RA CHƠI 8g55 - 9g15 RA CHƠI
9g20 - 10g00 3 Chính tả Lịch sử TLV Khoa học TLV 9g20 - 10g00 3
10g5 - 10g45 4 Toán Mĩ thuật Toán Đạo đức Toán 10g5 - 10g45 4
10g50 - 11g30 5 Khoa học Kể chuyện Địa lí Kĩ thuật SHTT 10g50 - 11g30 5 SHTT
Tác giả: Chuyên môn
Nguồn tin: Chuyên môn

Tin cùng chuyên mục

163