Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Văn Kịp
Cập nhật : 11:39 Thứ hai, 23/3/2015
Lượt đọc: 1767

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

Số/Ký hiệu: Số: 01/2011/TT-BNV
Ngày ban hành: 19/1/2011
Ngày có hiệu lực: 5/3/2011
Người ký: BT-BNV Trần Văn Tuấn
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Thông tư này hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân (sau đây gọi c
File đính kèm:
Nội dung:

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Những quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản được quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trái với Thông tư này bị bãi bỏ.

163