Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Văn Kịp
Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 7/11/2017
Lượt đọc: 1821

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Số/Ký hiệu: 15/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 9/6/2017
Ngày có hiệu lực: 1/8/2017
Người ký: Thứ trưởng BGDĐT Nguyễn Thị Nghĩa
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
File đính kèm:
File thứ 1: thongtu15-2017suadoibosungchedolamviecvoigv_711201718.pdf
Nội dung:

163