Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Văn Kịp

Có 10 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu - lớp 2
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 432020ttbgddtdang_muc_tb_toi_thieu_lop_2_1211202016.PDF
43/2020/TT-BGDĐTThông tưadmin12-11-2020
2 Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-so-322018tt-bgddt-ngay-26122018-ve-viec-ban-hanh-chuong-trinh-giao-duc_911202012.pdf
32/2018/TT-BGDĐTThông tưadmin09-11-2020
3 Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_tu_27_danh_gia_hoc_sinh_tieu_hoc_911202012.PDF
27/2020/TT-BGDĐTThông tưadmin09-11-2020
4 Thông tư 28 Điều lệ trường tiểu học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_tu_28_22920209.docx
28/2020/TT-BGDĐTThông tư 22-09-2020
5 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thongtu15-2017suadoibosungchedolamviecvoigv_711201718.pdf
15/2017/TT-BGDĐTThông tưBGDĐT07-11-2017
6 Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 162017tt-bgddtkhung_vi_tri_viec_lam_711201718.pdf
16/2017/TT-BGDĐTThông tưBGDĐT07-11-2017
7 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm nom, phổ thông công lập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-20-2017-tt-bgddthuongdanthithanghanggiaovien248201715_711201717.pdf
20/2017/TT-BGDĐTThông tưBGDĐT07-11-2017
8 Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016 Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 082016tt-bgddt_-_giam_dinh_gio_day_cho_gv_lam_cong_tac_cong_doan_269201710.pdf
08/2016/TT-BGDĐTThông tưChuyên môn26-09-2017
9 Thông tư 17/2015/TT-BGDĐT ngày 1/9/2015 Khung năng lực Tiếng Việt dùng cho người nước ngoài. 17/2015Thông tư 08-10-2015
10 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản Số: 01/2011/TT-BNVThông tư 23-03-2015